Članci

ALMIR ALIKADIĆ

almir-alikadicVijećnik

Ime i prezime: ALMIR ALIKADIĆ
Mjesto rođenja: KONJIC
Datum rođenja: 29.05.1960.
Obrazovanje i zanimanje: VSS, DOKTOR MEDICINE, SPECIJALISTA FIZIJATAR
Adresa: KOLONIJA BR.33, KONJIC
Kontakt telefon: 061 / 212 - 483
E-mail:
Politička partija - Stranka: SDU BIH – SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE