Članci

ARMIN SARAJLIĆ

P19ARMIN
Vijećnik

Ime i prezime: ARMIN SARAJLIĆ
Mjesto rođenja: KONJIC
Datum rođenja: 25.07.1986.
Obrazovanje i zanimanje: EKONOMISTA
Adresa: ORAŠJE L6/7., KONJIC
Kontakt telefon: (nema)
E-mail: (nema)
Politička partija - Stranka: SBB- SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH