Članci

NEDŽAD MAKSUMIĆ

P7NEDZAD
Vijećnik

Ime i prezime: NEDŽAD MAKSUMIĆ
Mjesto rođenja: KONJIC
Datum rođenja: 12.10.1986.
Obrazovanje i zanimanje: DIPL. EKONOMISTA
Adresa: SPILJANI BB.., KONJIC
Kontakt telefon: 061 / 499 - 588
E-mail:
Politička partija - Stranka: SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE