Članci

IRMA MEMIDŽAN

P9IRMAVijećnica

Ime i prezime: IRMA MEMIDŽAN

Mjesto rođenja: KONJIC

Datum rođenja: 09.05.1983.

Obrazovanje i zanimanje: VSS, Doktor medicine - Pedijatar

Zaposlena: Dom zdravlja Konjic  

Adresa: Vrci bb.

Kontakt telefon: 061 / 701 - 950 

E-mail:  

Politička partija - Stranka: SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE