Članci

EKREM ALIĆ

P14EKREMVijećnik

Ime i prezime: EKREM ALIĆ
Mjesto rođenja: HOMOLJE, KONJIC
Datum rođenja: 04.08.1960.
Obrazovanje i zanimanje: VSS, DOKTOR MEDICINE
Adresa: ŽELJEZNIČKA BR.11, KONJIC
Kontakt telefon: 061 / 542 - 396
E-mail:
Politička partija - Stranka: SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH