Nacrt- lokalni akcioni plan zapošljavanja općine Konjic za period 2016-2018

                                                       Nacrt  Lokalnog akcionog plana zapošljavanja općine Konjic za period 2016-2018

  

 Lokalni akcioni plan zapošljavanja općine Konjic za period 2016.- 2018 godine predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u ovom periodu. 

Njime se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mjere koji će se realizovati, kako bi se postigli postavljeni ciljevi i omogućilo održivo povećanje zaposlenosti.  
Pri izradi LAPZ-a općine Konjic za period 2016 - 2018. godine uzeti su u obzir ciljevi, prioriteti i smjernice Evropske strategije 2020. koje se odnose na zapošljavanje i kojom pametan,

održiv i inkluzivni rast ekonomije stvara mogućnost za visok nivo zaposlenosti, produktivnosti, socijalnu i teritorijalnu koheziju.  
U definisanje i izradu LAPZ-a uključeni su socijalni partneri, relevantne institucije i akteri, kako bi se različitim pristupima omogućilo svestrano sagledavanje i

prilikom realizacije planiranih programa i mjera ostvarili rezultati sa dodatnom vrijednošću

 Realizacijom Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje na teritoriji općine Konjic za 2015. godinu bi se krenulo sa aktivnim rješavanjem problema nezaposlenosti u našoj općini.  
Zapošljavanje novih radnika (zajedno sa stručnom praksom) imao bi ogroman značaj za općinu Konjic u smislu povećanja broja zaposlenih, smanjenje broja korisnika socijalne pomoći,

smanjenje broja nezaposlenih na evidenciji zavoda za zapošljavanje. Istovremeno to bi predstavljalo podršku poslodavcima koji imaju potrebu za angažovanjem većeg broja radnika,

aktivnije učešće lokalne samouprave u razvoj MSP i podrška početnicima za realizaciju svojih preduzetničkih ideja.

 

O terminu održavanja javne rasprave bit će te blagovremeno obavješteni.

 

 Implementaciju,monitoring i evaluaciju lokalnog akcionog plana za zapošljavanje možete pogledati u dokumentu u prilogu.

 

 

Aktuelno

  • 1
  • 2