Nacrt-lokalni ekološki akcioni plan 2015-2020

 

                                                                                             Nacrt-lokalni ekološki akcioni plan 2015-2020

Izrada i implementacija Lokalnog Akcionog Ekološkog Plana zasniva se na načelima održivog razvoja, što znači balans između ekonomskih, društvenih i prirodnih zahtjeva.

Okolišni problemi su zapravo posljedica ekonomskog i socijalnog stanja u općini, te se okolišni problemi ne mogu posmatrati odvojeno od ekonomskih i socijalnih.

LEAP je strateški dokument kojim se daje plan djelovanja za ostvarenje boljih uslova života,ciljevi LEAP-a su unapređenje zaštite zdravlja i prirodne okoline.

On se temelji na načelima partnerstva i podijeljene odgovornosti cjelokupne zajednice, te na principima prava građana na dostupnost informacijama, odlučivanje u donošenju i provođenju politike planiranje zaštite okoline.

Najvažniji ciljevi LEAP-a su: 

Uspostava dugoročne vizije koja treba da prepozna glavna pitanja okoline, odnosno održivog razvoja, postavi ciljeve za kvaliteu života i pruži sliku vodilju općine Konjic za narednih 10 do 20 godina; 

1. Utvrđivanje, procijena i rangiranje problema okoline u lokalnoj zajednici baziranih na rizicima vezanim za ljudsko zdravlje, ekološki sistem, privredni razvoj  i ukupan kvalitet života; 

2. Izrada i stalna novelacija  plana djelovanja kojim se definiraju aktivnosti i projekti, te nadležnosti i uloge pojedinih aktera na putu prema viziji; 

3. Pobuđivanje javne svijesti i odgovornosti za okolinu, uključujući i  povećanu javnu podršku investicijama u oblasti očuvanja okoline; 

4. Jačanje sposobnost lokalne administracije i izvršne vlasti, stručnih i znanstvenih institucija, te NVO da bi mogli upravljati i implementirati projekte iz oblasti okoline; 

5. Jačanje sposobnosti za osiguranje finansiranja iz lokalnih, nacionalnih i međunarodnih izvora;

6.Poticanje prijenosa znanja i iskustva jačanjem veza s drugim projektima i gradovima;  

7.Osiguravanje bolje pripreme propisa, strateških dokumenata proaktivnim učešćem interesnih aktera.

 

O terminu održavanje javne rasprave bit će te blagovremeno obavješteni.

Dokument "lokalni ekološki akcioni plan 2015-2020" možete preuzeti na naslovnoj stranici općine Konjic, kategorija" online dokumenti".

 

 

 

Aktuelno

  • 1
  • 2