J A V N I P O Z I V za utvrđivanje programa i projekata iz kulture koji će biti finansirani sa Budžeta općine za 2017.godinu

Općina Konjic raspisuje Javni poziv za utvrđivanje programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od posebnog značaja za Općinu Konjic, a na osnovu budžetskog planiranja u oblasti kulture za 2017. godinu.

Udruženja građana i organizacije u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture imaju pravo apliciranja na Javni poziv.

Na osnovu određivanja prioriteta i procjenom prihvaćenih programa i projekata, izradit će se Transfer za kulturu od značaja za Općinu Konjic.

U okviru Odluke o programu utroška sredstava. Transfer za kulturu od značaja za Općinu će činiti dva programa:

* Program podrške izdavačkoj djelatnosti, u kojoj su zastupljeni izdavači i autori sa područja Općine Konjic

* Program podrške razvoju manifestacija i projekata kulture od posebnog značaja za Općinu Konjic.

 javni poziv za kulturu

U prilogu mozete preuzeti prijavne obrasce:

 

 

 

 

 

Aktuelno

  • 1
  • 2