JAVNI POZIV NEPROFITNIM I NEVLADINIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA DA PRIJAVE GODIŠNJE PROGRAME RADA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KONJIC U 2017. GODINI

1. Prijava treba da sadrži:

· potpuno ispunjene aplikacione obrasce sa svim traženim podacima;

· kopija rješenja o registraciji usklađenog sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj 45/02);

· kopija identifikacionog broja;

· Bilans uspjeha za period 01.01.2016.- 31.12.2016, (prihodi i rashodi) po završnom računu;

· Izjava sa potpisom lica koji predstavlja i zastupa sportsku organizaciju da ta organizacija nema dugovanja prema Općini Konjic;

· Izvod iz godišnjeg programa rada koji se odnosi na sportske aktivnosti koje će se potencijalno sufinansirati;

· Spisak (sa imenom i prezimenom, te adresom sportista) članova kluba

javni poziv za sport 2017

 

prijavni obrazac mozete preuzeti u prilogu:

prijavni obrazac

Aktuelno

  • 1
  • 2