OBAVIJEST ZA GRAĐANE OPĆINE KONJIC - prijava štete uslijed vremenskih nepogoda

 

 

Pozivamo sve  građane sa područja općine Konjic, a koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednim imanjima, biljnom i životinjskom svijetu uslijed niskih temperatura u periodu od 22.04-24.04. 2017. godine, da prijave nastalu  štetu.

Prijava štete se može izvršiti  u periodu od 11.05.-19.05. 2017. godine uz popunjen Obrazac za prijavu nastale štete, a koji se može preuzeti lično na protokolu Općine Konjic ili preuzeti sa  oficijalne  web stranice Općine Konjic www.konjic.ba

Prijava štete se može izvršiti lično na protokolu Općine Konjic.

Šteta koja se prijavi nakon isteka roka, a koji je predviđen za prijavu šteta, neće biti uzeta u razmatranje.

 Odluka o proglašenju stanje prirodne nesreće na području Općine Konjic

Link za preuzimanje: --> Obrazac za prijavu štete

 

 

Aktuelno

  • 1
  • 2