Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom Projekta „Lokalni integrisani razvoj“ na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage u 2017.

Poziv malim i srednjim preduzećima   za iskazivanje interesa za podrškom Projekta „Lokalni integrisani razvoj“ na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage u 2017. i 2018. godini

 

Potrebnu dokumentaciju možete preuzet na sljedećim linkovima:

Javni poziv za podrsku MSP LID 2017

MSP Podrska Prilog I Obrazac

MSP Podrska Prilog II Budžet

MSP Podrska Prilog III Pismo namjere

Aktuelno

  • 1
  • 2