JAVNI POZIV - KOMISIJA ZA TEHNIČKI PRIJEM GRAĐEVINA

Broj: 07-25-1-2825/17 

Konjic, 27.09.2017. godine

 

 

JAVNI POZIV

Za izbor stručnih lica za rad u Komisiji za tehnički prijem građevina 

 

 

 

 

Više u dokumentu u attachments-u:

 

 

 

Aktuelno

  • 1
  • 2