J A V N I P O Z I V za izbor korisnika sredstava za izdavaštvo za 2018. godinu za oblast ''Podrška djelima domaćih autora ''

Na osnovu člana 6. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz Budžeta Općine , za finansiranje aktivnosti iz oblasti kulture broj : 09-42-1488/08 i člana 38.Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj: 4 /11 i 6/11) , načelnik općine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za izbor korisnika sredstava za izdavaštvo za 2018. godinu za oblast

''Podrška djelima domaćih autora ''

I

SVRHA JAVNOG POZIVA

Svrha Konkursa/natječaja je stimuliranje i pravednije nagrađivanje kvalitetnog stvaralaštva domaćih autora u slijedećim žanrovima: poezija( aforizam), proza, roman, drama i drugi.

 

II

USLOVI JAVNOG POZIVA

 

Na Javni poziv se mogu sa po jednim novim i završenim rukopisom prijaviti autori nastanjeni u Općini Konjic.

 

 

III

Na osnovu dostavljenih materijala, Komisija će, prema ranije utvrđenim kriterijima za dodjelu sredstava za izdavaštvo, izvršiti odabir književnih dijela čije će objavljivanje jednim dijelom sufinancirati prema Pravilniku o iznosima za štampanje.

  • Odobrena sredstva će se uplaćivati direktno na štampariju u kojoj je književno djelo štampano, po dobivanju računa o završetku posla.

 

Obavezna dokumentacija :

  • Prijavu CIPS-a;
  • Prijavni obrazac koji možete preuzeti na sljedećem link -u ili na info pultu Općinje Konjic;
  • Rukopis lektorisan, uređen i odštampan;
  • Dvije recenzije od strane kompetentnih pisaca;

 

 

IV

 

 

  • Rok za dostavljanje potpunih prijava je 13.04.2018.godine
  • Popunjen, potpisan i ovjeren zahtijev predati na protokol Općine sa obaveznom napomenom

     '' Za Javni poziv- izdavaštvo ''

 

Aktuelno

  • 1
  • 2