Greška
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder nacionalni_spomenici/crkva_ivana is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Franjevački samostan i crkva sv. Ivana Krstitelja

[sigplus] Critical error: Image gallery folder nacionalni_spomenici/crkva_ivana is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Nalaze se u samom središtu grada Konjica, na desnoj obali Neretve, ispod brda zvanog Vrtaljica, na lokalitetu u čijoj blizini su izgrađeni prvobitni samostan i crkva sredinom XIV stoljeća.

Objekte graditeljske cjeline čine: samostalna Crkva sv. Ivana Krstitelja, samostalna zgrada, tri pomoćna objekta (vjeronaučne prostorije-dvorane) i pokretno naslijeđe. Zgrada današnjeg samostana izgrađena je 1939-1940.godine, a crkva sv.Ivana Krstitelja je građena duži vremenski period, u etapama.

Objekat crkve je građen u periodu 1895-97. godine, enterijer crkve završen 1909.godine, a zvonik je sagrađen 1919.godine. Objekat crkve nije izveden prema originalnom projektu koji je uradio arhitekta Josip Vrancaš iz Mađarske, koji je predstavljao jednog od najznačajnijih graditelja svog vremena na području Bosne i Hercegovine.

U svojoj dugogodišnjoj graditeljskoj djelatnosti projektovao je 70 crkava i općinskih zgrada, 10 zavoda i škola, 6 kafana i hotela, 10 banaka, 102 najamne i privatne kuće, 6 fabrika i 7 oltara i enterijera, itd. Svoj rad na projektovanju sakralnih objekata započeo je realizacijom objekata Katedrale Srca Isusova u Sarajevu, 1884.godine.

U odnosu na ostale objekte ovog projektanta, katolička crkva u Konjicu je relativno skromna, ali je, svakako, najvrijedniji objekat koji je u doba austrougarske vladavine izgrađen u Konjicu, ne samo po svojoj materijalnoj i estetskoj vrijednosti, nego i po činjenici da je djelo jednog velikog arhitekte.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata crkva je dosta stradala, ali je nakon toga više puta obnavljana. U toku ratnih djelovanja (1992-95.godine) crkva i samostanska zgrada su pretrpjele znatna oštećenja, a poslije 1995.godine crkva je ponovo renovirana. Inače, crkva sv.Ivana Krstitelja, prema svojim stilskim odrednicama, pripada historicizmu i ima odlike neoromantike. Samostan predstavlja jednostavnu građevinu pokrivenu četvorovodnim krovom, sa biber - crijepom kao pokrovom.

Vjeronaučne prostorije - tri velike dvorane su rađene kao zasebni arhitektonski element naslonjen na objekat crkve. Izgrađene su 1969.godine i urbanistički vizuelno zaokružuju cjelinu samostana, formirajući, sa tri strane zatvoreno, centralno dvorište. U okviru samostana nalazi se i muzej, odnosno Galerija samostana.

Prema skupljenim predmetima, zbirka se može podijeliti na tri dijela: galeriju slika i skulptura, etnološku zbirku i riznicu. U zbirci samostana posebnu vrijednost zauzima portret sv.Paškala Bojlonskog sa kraja XVI ili početka XVII stoljeća, te djelo Ivana Tišova, Polaganje Hrista u grob i pozlaćeni kalež sa zapisom majstora Josipa Vasiljevića iz 1758.godine.

U maju 2006.godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je graditeljsku cjelinu-Franjevački samostan u Konjicu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

{gallery}nacionalni_spomenici/crkva_ivana{/gallery}

U gradu trenutno djeluju slijedeća kulturno-umjetnička društva:

• A.P. Neretva Konjic - smješten u Narodnom univerzitetu.
Amatersko pozorište njeguje dječju, scenu za odrasle, studentski i srednjoškolski teatar.
Izdavačka djelatnost.
Kontakt : Sejo Fišić, sekretar Udruženja

• BZK »Preporod» – koristi prostorije u Narodnom univerzitetu, okuplja veliki broj omladine na folklornim sekcijama, zabavni i narodni orkestar, harmonikaški orkestar.
Izdavačka djelatnost.
Kontakt : Osman Ćatić, sekretar Udruženja

• HKD» Napredak» - ima svoje prostorije u PSC» Partizanovo».
Izdavačka djelatnost, promidžba kulturnih programa.
Kontakt : Antonela Blažević, pred. udruženja

• KUU »Sejfullah» - koristi prostorije u Narodnom univerzitetu.
Aktivnosti - muški hor duhovne muzike islama i izdavačka djelatnost.
Ansambl broji oko 15 članova.
Kontakt : Muamer Ćukle, pred. udruženja

• Vokalni ansambl »Rezonanca» koristi prostoriju u Narodnom univerzitetu.
Aktivnost - ženski ansambl koji njeguje muziku svih krajeva svijeta.
Ansambl broji oko 15 članica i dio je Mreže Horovi za ljudska prava koju čini La Viva France i La Viva Balkan.
Kontakt : Biljana Handžo, pred. udruženja

• «Konjički tamburaši» - dijeli prostoriju sa vokalnim ansamblom '' Rezonanca''.
Voklano - instrumentalni sastav od 5-6 muzičara koji njeguju najljepše tardicionalne narodne, starogradske kompozicije i evergrine.
Kontakt : Emil Bakoš

• Udruženje za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa - koristi prostorije Doma izviđača. Djelatnost - očuvanje kulturno-historijske baštine, škola crtanja ''Zuko i Lazo''.
Kontakt : Dženan Kovačić

• Udruženje ''Natura As'' - očuvanje kulturno - historijske baštine.
Izdavačka djelatnost, publikacije i knjige mladih neafirmiranih pisaca, turističke djelatnosti, ručna izrada nakita i suvenira.
Udruženje koristi poslovni prostor pored Kamene ćuprije, u kom vrši prezentaciju i prodaju suvenira.
Kontakt : Amela Hujdur

• Centar za prava djeteta - opremili prostor Dječijeg obdaništa na Orašju, ustupljen od Općine. Djelatnosti: Prava djece prema Deklaraciji o pravima djeca, zaštita i sprečavanje nasilja u obiteljima, pomoć djeci iz ugroženih obitelji.
Kontakt : Alma Alagić

• Odred izviđača - skauta ''Neretva'' Konjic. Smješteni u zgradi Odreda uizviđača u ulici Omladinska. Glavna aktivnost je organizacija logorovanja za svoje članove i članove drugih odreda.

 

MANIFESTACIJE
Općina Konjic u posljednjih desetak godina samostalno ili kao pokrovitelj, podržava brojne manifestacije u gradu.

Neke od manifestacija koje zaslužuju poseban rejting u raspodjeli finansijskih sredstava na osnovu već ispunjenih kriterija kojima se zadovoljavaju potrebe općine:

• Dani srednjoškolskog dramskog stvaralašta u organizaciji A.P. Neretva, održava se već dugi niz godina uz podršku Općine, kantonalnog i federalnog ministarstva kulture uz učešće do 30 srednjoškolskih dramskih sekcija.
Festival se odražava sveke godine u zadnjoj sedmici aprila / travnja.
• Školski teatar za učenike osnovnih škola na zadane teme: monolog, recitacija, igrokaz do 20 minuta
Održava se u mjesecu aprilu /travnju.

• ''Dani ef. Sejfullaha Prohe'' - nosilac aktivnosti je KUU ''Sejfullah''.

• Konjička sehara u organizaciji BZK «Preporod» održava se već desetak godina uz podršku Općine, Kantona i Federacije uz učešće preko 50 skupina iz svih krajeva bivše države, Turske, Egipta, Ukrajine, Mađarske ...
Konjička sehara se održava u julu/srpnju.

• Večeri duhovne muzike u organizaciji KUU ''Sejfullah'' uz učešće brojnih solista, vokalnih i muzičkih skupina iz BiH.
Program traje od polovine oktobra/listopada do polovine novembra/studenog.

• Međunarodni Festival tamburaških skupina iz BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije.
Festival se održava u septembru.

• Decenijski projekat ''Horovi za ljudska prava'' saradnja horova iz BiH, Srbije, Hrvatske i Francuske, u organizaciji VA'' Rezonanca''.
Projekat podrazumjeva samostalne koncerte odnosno skupne koncerte sa horovima koji su dio Mreže.

• Dani Općine Konjic, manifestacija kojom se afirmiše lokalno stvaralaštvo, odnosno predstavljanje rada svih kulturno umjetničkih udruženja koje finansira općina Konjic tokom godine kroz projekte. Program počinje 5.juna a završava se 16.juna na Dan općine.

 

INSTITUCIJE KULTURE

• JU Narodni univerzitet u sklopu koje se nalazi zatvorena kino dvorana, i ljetno kino, prostorije za kulturno umjetnička društva;
• Gradska biblioteka dio Centra za kulturu Narodnog univerziteta
• Zavičajni muzej,dio Narodnog univerziteta na ugovor od dvije godine;
• Rodna kuća Zuke Džumhura, dio Narodnog univerziteta na ugovor od dvije godine;
• Muzej drvorezbarstva ''Mulićev rekord'', najstariji muzej drvorezbarstva u vlasništvu obitelji Mulić.

Kultura