Bosanac na stećku

Neka oprosti gospođa Evropa,

ona nema spomenike kulture.

Pleme Inka u Americi ima spomenike,

Egipat ima prave spomenike kulture. 

Neka oprosti gospođa Evropa

samo Bosna ima spomenike. Stećke. 

Šta je stećak? 

Oličenje gorštaka Bosanca! 

Šta radi Bosanac na stećku? 

Stoji uspravno!

Digo glavu, digo ruku!

Ali nigdje, nigdje, nikada, niko nije

pronašao stećak na kome

Bosnac kleči ili moli.

Na kome je prikazan kao sužanj.

(Miroslav Krleža)

 

Nacionalni spomenici

Karta-nacionalnih-spomenika-Konjic