Nacionalni spomenici

Malo je gradova u Bosni i Hercegovini i šire koji se mogu pohvaliti tako burnom i dugo pisanom historijom, sa mnogobrojnim nalazima iz rimskog perioda i srednjeg vijeka, izuzetno važan saobraćajni čvor u osmanskom periodu i usputna stanica na putu carigradskog druma prema moru, jedan od najačih centara bosanske crkve u XV stoljeću, grad koji je povezivao i činio sponu između Bosanskog i Hercegovačkog sandžaka.

To je Konjic, jedan od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini. Arheološki tragovi vode nas četiri hiljade godina unazad, a usputna karavanska postaja i mjesto razmjene dobara u širim relacijama Balkana svakako je još od vremena Rimljana, od prvih vjekova nove ere. Ako uzmemo u obzir stare srednjovjekovne gradove, kojih je na 250 kvadratnih kilometara oko Konjica bilo 14, sa 34 srednjovjekovne crkve i oko 150 nekropola sa skoro 4.160 stećaka, onda se iz toga može zaključiti da je ovo područje bilo prilično naseljeno u srednjem vijeku. Tu su živjeli imućni feudalci, koji su pravili srednjovjekovne gradove, crkve i stećke. Vjerovatno je to bogatstvo dolazilo od stoke i voća, koje je prodavano Dubrovčanima.

Kulturni krajolik - selo Lukomir
Nacionalni spomenik čine objekti smješteni u selu Lukomir (96 objekata, od čega 46 stambenih objekata, 49 gospodarskih objekata i objekat bivše škole), nekropola…
Dva stećka "Gromile" u Račici
U zaseoku Račica (naseljeno mjesto Razići), koje je od Konjica udaljeno oko 20 km zračne linije u pravcu jugoistoka, neposredno uz lokalni put,…
Kulturni pejzaž Blatačko jezero
Selo Blace se nalazi na visoravni ispod planine Lovnice (ogranak Bjelašnice) u čijem trokutu su smještena još i sela Čuhovići i Vrdolje. Nadmorska visina…
Stara kamena ćuprija u Konjicu
Sagrađena je 1682.godine i, uz Višegradsku ćupriju na Drini i Stari most u Mostaru, predstavlja jednu od najznačajnijih građevina u BiH, po mnogim…
Šantića vila na Borcima
Za vrijeme austrougarskog perioda u Bosni i Hercegovini se pojavljuje jedan novi tip zgrade za stanovanje koja se naziva vila. Bio je to…
Crkva sv. Apostola Petra i Pavla
Pravoslavna crkva sv. Apostola Petra i Pavla na Borcima sagrađena je 1896. godine na zahtjev mještana sela Borci. 
Tekijska, Mehmed-Čauševa džamija
Nalazi se u užoj gradskoj zoni Konjica, u naselju zv.Orašje, uz regionalni put Konjic-Boračko jezero, na lijevoj obali rijeke Neretve, uz samu rijeku,…
Čaršijska, Junuz-Čauševa džamija
Nalazi se u staroj konjičkoj čaršiji, u neposrednoj blizini Starog mosta. Ova džamija je vjerovatno najstarija i, prema poziciji u urbanom tkivu naselja,…
Stara džamija u Gornjoj mahali u Seonici
Seonica je udaljena od Konjica 30 km prema jugozapadu, a od Ostrošca 12 km prema sjeveru, smještenoj u kanjonu rječice Seončice. U Seonici…
Franjevački samostan i crkva sv. Ivana Krstitelja
Nalaze se u samom središtu grada Konjica, na desnoj obali Neretve, ispod brda zvanog Vrtaljica, na lokalitetu u čijoj blizini su izgrađeni prvobitni…
Nekropola i ostaci crkve Grčka glavica
Arheološko naslijeđe u općini Konjic je izuzetno bogato, posebno spomenici iz srednjeg vijeka, tj.nekropole stećaka i utvrđenja, te ostaci ponekog srednjovjekovnog grada ili…
Arheološki spomenici u parku na Vardi
Uz most Jurija Gagarina, koji je dio magistralnog puta za Mostar, u centru Konjica, na lijevoj obali Neretve, lokalitetu Varda ispod Društvenog doma,…

Karta-nacionalnih-spomenika-Konjic