Nacionalni spomenici

Malo je gradova u Bosni i Hercegovini i šire koji se mogu pohvaliti tako burnom i dugo pisanom historijom, sa mnogobrojnim nalazima iz rimskog perioda i srednjeg vijeka, izuzetno važan saobraćajni čvor u osmanskom periodu i usputna stanica na putu carigradskog druma prema moru, jedan od najačih centara bosanske crkve u XV stoljeću, grad koji je povezivao i činio sponu između Bosanskog i Hercegovačkog sandžaka.

To je Konjic, jedan od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini. Arheološki tragovi vode nas četiri hiljade godina unazad, a usputna karavanska postaja i mjesto razmjene dobara u širim relacijama Balkana svakako je još od vremena Rimljana, od prvih vjekova nove ere. Ako uzmemo u obzir stare srednjovjekovne gradove, kojih je na 250 kvadratnih kilometara oko Konjica bilo 14, sa 34 srednjovjekovne crkve i oko 150 nekropola sa skoro 4.160 stećaka, onda se iz toga može zaključiti da je ovo područje bilo prilično naseljeno u srednjem vijeku. Tu su živjeli imućni feudalci, koji su pravili srednjovjekovne gradove, crkve i stećke. Vjerovatno je to bogatstvo dolazilo od stoke i voća, koje je prodavano Dubrovčanima.

Kaursko groblje na Borcima
Selo Borci, udaljeno dvadesetak kilometara jugoistočno od Konjica, nalazi se uz regionalni put Konjic - Boračko jezero – Glavatičevo - Kalinovik, na valovitim…
Kaursko groblje - nekropola stećaka Vrbljani
Selo Vrbljani nalazi se oko devet kilometara sjeverno od Konjica, u slivu rijeke Trešanice i to u brdima iznad desne, zapadne obale rijeke.…
Nekropola stećaka - Križevac, Doljani
Na pomenutom lokalitetu se nalazi skupina od petnaest stećaka, od kojih su dva sanduka i tri sljemenjaka. Od svih petnaest ukrašena su četiri…
"Rukotvorine" - zbirka namještaja Nikšić Besima
Predmeti Zbirke namještaja porodice Nikšić Besima smješteni su u dvije prostorije porodične kuće Besima Nikšića i u radionici Adema Nikšića, u ul.Varda u…
Zbirka namještaja Nikšić Armina
Predmeti zbirke namještaja porodice Armina Nikšića smješteni su u prostorijama porodične kuće i poslovnom prostoru u kući, u ulici Varda.
Mulićev rekord, zbirka drvorezbarskih proizvoda
Predmeti zbirke drvorezbarenih proizvoda poznatih kao Muzej “Mulićev record” smješteni su u nekoliko prostorija porodične kuće Zulejhe Vila, kćeri Ismaila Mulića, osnivača Muzeja,…
Nekropola sa stećcima Poljice
Lokalitet Poljice nalazi se kod Velikog jezera na planini Visočica, na nadmorskoj visini od 1691 m. Sjeveroistočno ispod brda Ljeljen, na tom lokalitetu…
Nekropola sa stećcima "Česmina glava" Odžaci
Lokalitet “Česmina glava” nalazi se u Odžacima, selu udaljenom od centra Konjica oko 27 km zračne linije u pravcu jugoistoka i čini ga…
Repovačka džamija
Repovačka džamija u Konjicu je jedina džamija smještena na desnoj obali Neretve, na povišenom platou iznad ulice, u neposrednoj blizini Starog kamenog mosta.
Pravoslavna crkva sv. Vasilija Velikog
Pravoslavna crkva sve do 1860.godine, na području općine Konjic, nije imala niti jedne svoje organizacione jedinice. Njeni vjernici na desnoj obali Neretve (Bosanska…
Nekropola sa stećcima Gajine, Glavatičevo
Naselje Glavatičevo, smješteno u gornjem toku rijeke Neretve na njenoj lijevoj obali, udaljeno je od grada Konjica oko 20 km zračne linije u…
Stranica 3 od 3

Karta-nacionalnih-spomenika-Konjic