Obrazovanje

JU Dječije obdanište “Zulejha Begeta“ Konjic
Sadašnja zgrada Obdaništa sagrađena 1973. godine. Ukupna površina zgrade iznosi 715 m2, sa 2.000 m2 zelene površine oko objekta.  Prema podacima iz januara 2013.god.…
JU “Srednja škola“ Konjic
Današnjem srednjoškolskom obrazovanju prethodili: Mješovita građanska škola zanatsko-industrijskog smjera (otpočela 1936. godine u naselju Varda, godine 1939/40. brojala 245 učenika), Ženska zanatska škola…
JU “Prva osnovna škola“ Konjic
Školske 1881/82. godine u naselju Varda otpočela sa radom narodna osnovna škola (preteča današnje), potom se seli na lokalitet Luka, te u Napretkov…
JU “Druga osnovna škola“ Konjic
Godine 1958. počinje sa radom škola u preuređenoj Kasarni na Musali, gdje je 1974.godine sagrađena nova školska zgrada. Godine 1978. škola dobija naziv…
JU Osnovna škola “Glavatičevo“
OŠ Glavatičevo osnovana 1928., u osmogodišnju prerasla 1957/58 godine, kad je sagrađena nova zgrada. Do 1992.godine imala naziv OŠ “7.banijska divizija“, a 1994.…
JU Osnovna škola “Čelebići“
Osnovna škola (I-IV) u Čelebićima postoji od 1938.godine. Gradnjom sadašnje školske zgrade (1961.godine), škola 1961/62.godine prerasta u osmogodišnju. Škola se do 1992.godine zvala…
JU Osnovna škola “Seonica“
    Škola počela sa obrazovnom misijom 1907.godine, a 1964. prerasta u osmogodišnju školu. U 2012/13.godini škola ima 128 učenika, od čega: 114…
JU Osnovna škola “Parsovići“
Objekat sadašnje centralne škole u Parsovićima sagrađen 1975.godine. Škola je do sadašnjeg naziva nosila naziv OŠ “Ramski odred“.

Priznanja Mentori         Priznanja Škole Nova_matematička_beletristika Matematička čitanka 6.pdf

            download pdf  2 MB                                        download pdf  2 MB