Orhan Špago - Reprezentacija BiH
Orhan Špago - Reprezentacija BiH   Naš sugrađanin, Orhan Špago, koji nastupa za kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine prikazao je dobre igre na košarkaskom turniru u Turskoj. Orhan je protiv Argentine postigao 16p, U16 Turske 10p, Litvanije 9p, Kine 9p i U16 Turske 8p. Prvi je igrač turnira po osvojenim (ukradenim) loptama, drugi u reprezentaciji BiH po asistencijama i treći strijelac reprezentacije BiH. Turnir se odigrao u gradu Sakarija u Turskoj, nasutipile…
Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Konjic
Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Konjic  Na 7. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 30.10.2017.godine, usvojena su sljedeća akta:     1.Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2017.  - Rebalans budžeta Općine Konjic za 2017.godinu;                                                                     …
Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Konjic
Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Konjic  Na 6. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 22.09.2017.godine, usvojena su sljedeća akta:     - Odluka o utvrđivanju nacrta Integralne strategije razvoja općine Konjic 2017-2026. godina;  - Odluka o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine pirofilitskog škriljca na lokalitetu „Parsovići“;  - Odluka o  imenovanju Etičke komisije časti;  - Inicijativa vijećnika SBB-Fahrudin Radončić,Tinjak Ajdina  -„Parkovi po mjeri djeteta“.
Izvod iz zapisnika sa 5 sjednice Općinskog vijeća Konjic
Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Konjic  Na 5. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 06.07.2017.godine, usvojena su sljedeća akta:     - Odluka o usvajanju Izvještaja općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Konjic;  - Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti;  - Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Agencije za ekonomski  razvoj „Prvi korak“ d. o. o Konjic;  - Odluka o imenovanju…
Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Konjic
Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Konjic  Na 3. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 30.03. 2017. godine, usvojena su sljedeća akta :  1.Izmjene i dopune Statuta Agencije za ekonomski razvoj“ Prvi korak“ d.o.o Konjic; (notarska - Odluka o ovlaštenju Predsjednika Općinskog vijeća);  2.Odluka o izvršBudžeta Općine Konjic za 2016.godinu;  3.Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog Načelnika za 2016. godinu;  4.Program rada Načelnika općine za 2017.godinu;  5.Odluka o…
Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Konjic
Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Konjic  Na 4. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 25.05.2017.godine, usvojena su sljedeća akta:  1.Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2017. godini;  2.Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostorija Udruženju ratnih vojnih invalida Konjic;  3.Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik za komunalne usluge JKP Standard d.o.o.Konjic;  4.Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 stambene površine na području općine;  5.Odluka o neprihvatanju…
45. sjednica Vlade HNK održana u Konjicu
U sali za sastanke u općini Konjic održana je 45. sjednica Vlade Hervegovačko-neretvanskog kantona.   29.3.2017. Protokol radnog posjeta Vlade HNK općinama Jablanica i Konjic: 9:30 - Dom zdravlja Jablanica-obilazak 10:00 - izjave za medije 11:00 - S.Š. Konjic – obilazak 11:30- izjave za medije 12: 00 - 45. sjednica Vlade HNŽ (dvorana za sastanke u Općini Konjic) 13:15- posjet Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo 13:45 - prezentacija realiziranih projekata obuke…
Stranica 1 od 9