srijeda, 17 Avgust 2016 04:11

Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća

Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća

 

Na 30. sjednici Općinskog vijeća

koja je održana 28.07.2016. godine, usvojene su sljedece odluke;

1. Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2016.godine;

2- Odluka o visini naknade za rad članovima Općinske izborne komisije;

3. Odluka o utvrđivanju nacrta Regulacionog plana Sportski centar „Gradac „Konjic i upućivanje na javnu raspravu;

4. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Boračko jezero“;

5. Odluka o provođenju Regulacionog plana „Boračko jezero„;

6. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom;

7. Odluka o imenovanju Komisije za verifikaciju Zapisnika sa posljednje sjednice Općinskog vijeća u tekućem mandatu.