četvrtak, 26 Januar 2017 09:55

Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Konjic 

 1. Zaključak o prihvatanju Nacrta Općine Konjic za 2017. godinu i upućivanje na  javnu raspravu;
 2. Odluka o finansiranju političstranaka u Općinskom vijeću za novembar i decembar 2016.godinu;
 3. Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
 4. Odluka o izmejenjenim okolnostima za davanje koncesije za izgradnju MHE „duboki potok“ na slivu rijeke Trešanica;
 5. Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije za povrat kredita kod Vakufske banke d.d Sarajevo, JU Općoj bolnici Konjic;
 6. Odluka osaglasnosti za izdavanje garancije za povrat kredita kod Vakufske bamke d.d Sarajevo, JU Dom zdravlja Konjic;
 7. Odluka o o prihvatanju i pristupanju Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Faderaciji BiH;
 8. Odluka o privremenom finansiranju OpćineKonjic za period januar-mart 2017.godinu;
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan gospodarenja Šumarstvo Ljuta d.o.o Konjic za 2017. godinu;
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan gazdovanja Šumarstvo „Prenj„ Konjic za 2017. i Plan gazdovanja – područje krša;
 11. Izvještaj o radu JU Gradska apoteka Konjic za 2015.godinu;  Zaključak  po pitanju izještaja o radu JU Gradska apoteka Konjic za 2015.godinu; 
 12. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište “Zulejha Begeta“ za pedagošku 2015/2016.godinu sa finansijskim pokazateljima;
 13. Izvještaj o radu Centra za ribarstvo-Neretva Konjic za 2015. godinu sa finansijskim pokazateljima.