utorak, 09 Maj 2017 13:22

Zahvalnica Općinskog načelnika Mirsada Mahmutagića na pomoći tokom poplava 2014. godine.

Bosna i Hercegovina                                                                          Bosnia and Herzegovina                                                      

Federacija Bosne i Hercegovine                                Federation of Bosnia and   Herzegovina

ZENIČKO–DOBOJSKI KANTON                                                       ZENICA – DOBOJ CANTON

OPĆINA MAGLAJ                                                                                MAGLAJ MUNICIPALITY

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                        M AYOR

  Maglaj

Maglaj, 09.05.2017. godine

 

OPĆINA KONJIC

 

 

PREDMET: Zahvalnica

 

 

Poštovani!

 

Obzirom da se u mjesecu maju navršavaju tri godine od katastrofalnih poplava koje su zadesile općinu Maglaj, koristim priliku da Vam se još jednom zahvalim za sve što ste uradili. Hvala vam za nesebičnu i pravovremenu pomoć koja je stigla do onih kojima je najpotrebnija.

 

Zajedničkim snagama i zahvaljujući vašoj nesebičnoj podršci i pomoći, Maglaj je jedan od najljepših bosanskih gradova, a njegovi građani nakon teških i napornih dana čišćenja i obnove ponosno žive i grade budućnost u svom gradu.

 

Veliko hvala što ste sudjelovali u oporavku od poplave, hvala na vremenu i naporima koje ste uložili, željama da pomognete, te na humanosti koju ste pokazali pomagajući na sve moguće načine u tim teškim trenucima. Vaše dobro Maglajlije neće zaboraviti.

 

 

Hvala još jednom !

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mirsad Mahmutagić

potpis nacelnik Maglaj