ponedjeljak, 10 Juli 2017 06:34

Izvod iz zapisnika sa 5 sjednice Općinskog vijeća Konjic

Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Konjic 

Na 5. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 06.07.2017.godine, usvojena su sljedeća akta:  

 

- Odluka o usvajanju Izvještaja općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Konjic; 

- Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti; 

- Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Agencije za ekonomski  razvoj „Prvi korak“ d. o. o Konjic; 

- Odluka o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene; 

- Privremena Odluka o neradnim danima za vrijeme vjerskih praznika za zaposlene u organu uprave Općine Konjic;  

- Kodeks ponašanja izabranih zvaničnika Općine Konjic.

 

Odluke možete pogledati u prilogu:

Kodeks ponašanja izabranih zvaničnika

Izvještj komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

odluka o procjeni šteti