petak, 03 Novembar 2017 14:11

Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Konjic 

Na 7. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 30.10.2017.godine, usvojena su sljedeća akta:  

 

1.Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2017. 

- Rebalans budžeta Općine Konjic za 2017.godinu;                                                                                                                                                                                    

2.Zaključak o prihvatanju Nacrta Budžeta Općine Konjic za 2018.godinu;

3.Odluka o odobravanju prodaje nekretnina i o raspisivanju javnog konkursa za nekretninu na području lokaliteta „UNIS“;

4.Odluka o zadržavanju i daljem obavljanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava prema Javnoj ustanovi osnovna škola „Parsovići“ u Parsovićima, Konjic.