Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Konjic
Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Konjic  Na 2. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 27.02. 2017. godine, usvojena su sljedeća akta :  Odluka o donošenju Budžeta Općine Konjic za 2017.godinu;  Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Konjic za 2017.godinu;  Odluka o iznosu raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava za 2017.godinu;  Odluka o finansiranju političstranaka u Općinskom vijeću za 2017.godinu;  Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Gradska…
Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Konjic
Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Konjic  Zaključak o prihvatanju Nacrta Općine Konjic za 2017. godinu i upućivanje na  javnu raspravu; Odluka o finansiranju političstranaka u Općinskom vijeću za novembar i decembar 2016.godinu; Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća; Odluka o izmejenjenim okolnostima za davanje koncesije za izgradnju MHE „duboki potok“ na slivu rijeke Trešanica; Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije za povrat kredita kod Vakufske banke…
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Konjic
Na Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Konjic koja je održana 15.12.2016. godine, tajnim glasanjem : za predsjednika Općinskog vijeća izabran je IBRO HALILOVIĆ, a za zamjenika predsjednika Općinskog vijeća izabran je DŽENAN LEPARA.           
Javni poziv za učešće u radu Odboru Omladinske banke Konjic
Općina Konjic i Fondacija Mozaik pozivaju mlade u dobi od 17 – 30 godina za učešće u M-zoni društvenog poduzetništva, program koji se realizuje na području općine Konjic. Tražimo 5 mladih osoba koje su: > motivisane da se neformalno obrazuju - iskoristi priliku da uđeš u program koji će ovo osigurati; > spremne da aktivno rade sa vršnjacima iz svog okruženja i šire - ne budi posmatrač promjena u svojoj zajednici, već…
Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća   Na 30. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 28.07.2016. godine, usvojene su sljedece odluke; 1. Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2016.godine; 2- Odluka o visini naknade za rad članovima Općinske izborne komisije; 3. Odluka o utvrđivanju nacrta Regulacionog plana Sportski centar „Gradac „Konjic i upućivanje na javnu raspravu; 4. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Boračko jezero“; 5. Odluka o provođenju Regulacionog…