Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća   Na 30. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 28.07.2016. godine, usvojene su sljedece odluke; 1. Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2016.godine; 2- Odluka o visini naknade za rad članovima Općinske izborne komisije; 3. Odluka o utvrđivanju nacrta Regulacionog plana Sportski centar „Gradac „Konjic i upućivanje na javnu raspravu; 4. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Boračko jezero“; 5. Odluka o provođenju Regulacionog…
Druga radionica na temu "Javno-privatno partnerstvo za razvoj turizma u Konjicu"
U organizaciji Općine Konjic, a uz podršku MarketMakers Projekta i Agencije REDAH, 29.06.2016. godine održan je drugi sastanak u Garden City sa predstavnicima turističkih biznisa sa područja Općine Konjic.   Na prvom sastanku tema je bila zastupljenost sektora turizma u strategiji razvoja Općine Konjic za period 2016. – 2025. godina.Na prijedlog Projekta MarketMakers, Općina Konjic je pozvala turističke biznise na zajednički sastanak, kako bi dali svoje prijedloge prioriteta za koje smatraju da…
PRESS RELEASE - JAVNA DISKUSIJA
PRESS RELEASE   U utorak, 21. juna 2016. godine u Sali Općinskog vijeća Konjic sa početkom u 12:00, Westminster fondacija za demokratiju u Bosni i Hercegovini u suradnji sa Općinom Konjic organizuje javnu diskusiju na temu "Kako vijećnici/e utiču na živote građana i građanki u Općin Konjic?” sa fokusom na konkretne promjene u zajednici koje mogu ostvariti predstvanici lokalne vlasti. Svoje prisustvo su već najavili predstavnici i predstavnice lokalne vlasti u Općini…
JAVNI POZIV za izbor i imenovanje potencijalnih trenera za obuke predsjednika i članova biračkih odbora
Konjic, 14.06.2016. godine    JAVNI POZIV za izbor i imenovanje potencijalnih trenera za obuke predsjednika i članova biračkih odbora.     Više u dokumentu u prilogu
Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća
Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća   Na 29. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 26.05.2016. godine, usvojene su sljedece odluke:   Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja; Plan zaštite od požara za područje Općine Konjic; Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu PD FIA d.o.o.Konjic; Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu ZR „NERKA“ Konjic; Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu OD…
PREDSTAVLJANJE OPERATIVNOG PLANA PROJEKTA PROLOCAL + 10
PREDSTAVLJANJE OPERATIVNOG PLANA PROJEKTA PROLOCAL + 10   U sali za sastanke Općine Konjic, u utorak, 19.04.2016. godine, održana je prezentacija operativnog plana projekta ProLocal +10. Prezentaciji su pored predstavnika GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit-GmbH), prisustvovali Općinski pomoćnik načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti Vahid Alibegović, šef odsjeka za privredu i društvene djelatnosti Adisa Kevrić, viši stručni saradnik za poljoprivredu Lana Begtašević-Velagić i predstavnici Agencije za lokalni ekonomski razvoj Derviš…
OPĆINA KONJIC ODABRANA ZA PARTNERA U PROJEKTU LID
OPĆINA KONJIC ODABRANA ZA PARTNERA U PROJEKTU LID   U Sarajevu je 11. aprila 2016. održan prvi sastanak Projektnog odbora projekta “Lokalni integrirani razvoj” (LID) koji financira Europska unija. Odbor je nadležan za sveukupan nadzor nad provođenjem projekta i sastoji se od sedam stalnih članova koji predstavljaju Delegaciju Europske unije u BiH, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvo za…
Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća
NA 28. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC KOJA JE ODRŽANA DANA 06.04.2016. GODINE USVOJENE SU SLJEDEĆE ODLUKE :   Izvještaj o provođenju Općinske politike i aktivnostima Općinskog Načelnika za 2015.godinu; Odluka o izvršenju budžeta Općine Konjic za 2015. godinu; Program rada Općinskog Načelnika za 2016. godinu; Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2016. godinu; Odluka o davanju saglasnosti na prenos koncesije za MHE “T-3” na slivu rijeke Trešanice; Odluka o davanju na…