PRESS RELEASE - JAVNA DISKUSIJA
PRESS RELEASE   U utorak, 21. juna 2016. godine u Sali Općinskog vijeća Konjic sa početkom u 12:00, Westminster fondacija za demokratiju u Bosni i Hercegovini u suradnji sa Općinom Konjic organizuje javnu diskusiju na temu "Kako vijećnici/e utiču na živote građana i građanki u Općin Konjic?” sa fokusom na konkretne promjene u zajednici koje mogu ostvariti predstvanici lokalne vlasti. Svoje prisustvo su već najavili predstavnici i predstavnice lokalne vlasti u Općini…
JAVNI POZIV za izbor i imenovanje potencijalnih trenera za obuke predsjednika i članova biračkih odbora
Konjic, 14.06.2016. godine    JAVNI POZIV za izbor i imenovanje potencijalnih trenera za obuke predsjednika i članova biračkih odbora.     Više u dokumentu u prilogu
Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća
Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća   Na 29. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 26.05.2016. godine, usvojene su sljedece odluke:   Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja; Plan zaštite od požara za područje Općine Konjic; Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu PD FIA d.o.o.Konjic; Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu ZR „NERKA“ Konjic; Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu OD…
PREDSTAVLJANJE OPERATIVNOG PLANA PROJEKTA PROLOCAL + 10
PREDSTAVLJANJE OPERATIVNOG PLANA PROJEKTA PROLOCAL + 10   U sali za sastanke Općine Konjic, u utorak, 19.04.2016. godine, održana je prezentacija operativnog plana projekta ProLocal +10. Prezentaciji su pored predstavnika GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit-GmbH), prisustvovali Općinski pomoćnik načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti Vahid Alibegović, šef odsjeka za privredu i društvene djelatnosti Adisa Kevrić, viši stručni saradnik za poljoprivredu Lana Begtašević-Velagić i predstavnici Agencije za lokalni ekonomski razvoj Derviš…
OPĆINA KONJIC ODABRANA ZA PARTNERA U PROJEKTU LID
OPĆINA KONJIC ODABRANA ZA PARTNERA U PROJEKTU LID   U Sarajevu je 11. aprila 2016. održan prvi sastanak Projektnog odbora projekta “Lokalni integrirani razvoj” (LID) koji financira Europska unija. Odbor je nadležan za sveukupan nadzor nad provođenjem projekta i sastoji se od sedam stalnih članova koji predstavljaju Delegaciju Europske unije u BiH, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvo za…
Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća
NA 28. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC KOJA JE ODRŽANA DANA 06.04.2016. GODINE USVOJENE SU SLJEDEĆE ODLUKE :   Izvještaj o provođenju Općinske politike i aktivnostima Općinskog Načelnika za 2015.godinu; Odluka o izvršenju budžeta Općine Konjic za 2015. godinu; Program rada Općinskog Načelnika za 2016. godinu; Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2016. godinu; Odluka o davanju saglasnosti na prenos koncesije za MHE “T-3” na slivu rijeke Trešanice; Odluka o davanju na…
JAVNI POZIV omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja općine Konjic
  Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registriran ured na području općine Konjic da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja općine Konjic.   Javni poziv  i zahtjev  za upis u općinski spisak omladinskih udruženja možete preuzeti u prilogu:      JAVNI POZIV zahtjev za upis u općinski spisak omladinskih udruženja    
JAVNI POZIV za pokretanje organske certifikacije u poljoprivrednoj proizvodnji
JAVNI POZIV Za pokretanje organske certifikacije u  poljoprivrednoj proizvodnji BeHaBIOCert, zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju, Sarajevo uz finansijsku i drugu podršku HELP-a, upućuju  JAVNI POZIV Za učešće na radionici te prezentaciji organske proizvodnje i certifikacije i uslova za apliciranje za pokretanje organske certifikacije poljoprivredne proizvodnje  Radionica obuhvata prezentaciju osnovnih informacija o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065, sa naglaskom na organsku biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i pčelarstvo te Pravilnik 834/2007,…
Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća
27. sjednici Općinskog vijeća Konjic koja je održana dana 25.02.2016. godine, usvojene su sljedeće odluke, informacije:   1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2015. godinu; 2. Program rada Općinskog vijeća za 2016. godinu; 3. Zaključak o spajanju predmeta;  4. Odluka o imenovanju članova Općinske izborne komisije Konjic;  5. Odluka o razrješenju članova Općinske izborne komisije Konjic;  6. Odluka o uvođenju video nadzornog sistema u općini Konjic;  7. Odluka o pristupanju izrade…