Obavijest LEAP ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA ZA LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN OPĆINE KONJIC za period od 2015-2020. godine
Dana 16.12.2015. godine u Sali Općinskog vijeća Konjic, održana je centralna Javna rasprava za „Lokalni Ekološki Akcioni Plan“ (LEAP) za općinu Konjic za period od 2015. – 2020. godine. Članovi Radne grupe za izradu LEAP – a, detaljno su kroz prezentaciju predstavili sve bitne karakteristike prethodno pomenute teme. Zbog prisutnosti ozbiljnih problema u oblasti okoliša razvijena je metodologija rješavanja okolišnih problema u lokalnim zajednicama putem izrade i realizacije lokalnih akcionih planova zaštite…
Poziv za javnu raspravu na temu: "LEAP općine Konjic za period 2015-2020"
                                                                                                                                               POZIV ZA JAVNU RASPRAVU     Dana 16.12.2015.godine (srijeda), u 11:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Konjic održati će se centralna javna rasprava na temu: ,,Lokalni ekološki akcioni plan općine Konjic za period od 2015. - 2020. godine".                                              …
Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
Na 24. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 30.11.2015.godine, usvojene su sljedeće odluke (izvještaji):   1.Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2015. godinu; 2.Nacrt budžeta Općine Konjic za 2016. godinu; 3.Odluka o pečatu općine Konjic; 4.Odluka o potvrđivanju imenovanja Javnog pravobranioca Općine Konjic; 5.Odluka o utvrđivanju nacrta Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Konjic 2015-2020 godine; 6.Odluka o utvrđivanju nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Općine Konjic za period 2016-2018 godine; 7.Odluka o usvajanju…
Ministrica Edita Đapo u Konjicu
  Ministrica Edita Đapo posjetila općinu Konjic.        
Izrada Integralne strategije Općine Konjic 2016 - 2025.
 Izrada Integralne strategije Općine Konjic 2016 - 2025.   Općina Konjic je uz podršku Regionalne razvojne agencije REDAH pokrenula aktivnosti na izradi integralne strategije razvoja  Konjica za period 2016-2025. Trenutno je u toku faza prikupljanja podataka za izradu socio-ekonomske analize Općine. U petak, 30.10.2015. godine sa početkom u 09,00 sati u Sali Općinskog vijeća Konjic održana je prvi sastanak partnerske grupe.                       …
UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI ROBA
UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI ROBA REKONSTRUKCIJA GRIJANJA “DRUGE OSNOVNE ŠKOLE U KONJICU” Dana 13.10.2015. godine u prostorijama Općine Konjic ,Načelnik Općine Konjic i direktor firme ''KOVAN  MI'' d.o.o Gračanica potpisali su Ugovor za  REKONSTRUKCIJA GRIJANJA ‘‘ DRUGE OSNOVNE ŠKOLE U KONJICU‘‘  sa predmetom : Nabavka, isporuka i montaža peći na pelet 2 kom EKOLINE  KOVAN 200kW sa svim karakteristikama traženim u Prilogu IX Tenderske dokumentacije označene kao PREDMJER RADOVA NA REKONSTRUKCIJI GRIJANJA „DRUGE…
Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
Na 23. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 05.10.2015.godine, usvojene su sljedeće odluke (izvještaji):
Općinu Konjic posjetili evaluatori GIZ/DCG-a
U ponedjeljak 31.08.2015. godine u prostorijama Općine Konjic održan je sastanak sa predstavnicima Njemačke organizacije za međunarodni razvoj (GIZ) i predstavnicima konsultantske kuće DCG iz Beograda. Cilj posjete bila je evaluacija postojećih općinskih kapaciteta važnih za lokalni i regionalni ekonomski razvoj, kao i kapaciteta za javno-privatni dijalog. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim rezultatima Lokalnog vijeća za konkurentnost Općine Konjic, pokrenutim inicijativama i planiranim aktivnostima na tom polju. Pored ovog sastanka, predstavnici…