Izrada Integralne strategije Općine Konjic 2016 - 2025.
 Izrada Integralne strategije Općine Konjic 2016 - 2025.   Općina Konjic je uz podršku Regionalne razvojne agencije REDAH pokrenula aktivnosti na izradi integralne strategije razvoja  Konjica za period 2016-2025. Trenutno je u toku faza prikupljanja podataka za izradu socio-ekonomske analize Općine. U petak, 30.10.2015. godine sa početkom u 09,00 sati u Sali Općinskog vijeća Konjic održana je prvi sastanak partnerske grupe.                       …
UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI ROBA
UGOVOR O NABAVCI I ISPORUCI ROBA REKONSTRUKCIJA GRIJANJA “DRUGE OSNOVNE ŠKOLE U KONJICU” Dana 13.10.2015. godine u prostorijama Općine Konjic ,Načelnik Općine Konjic i direktor firme ''KOVAN  MI'' d.o.o Gračanica potpisali su Ugovor za  REKONSTRUKCIJA GRIJANJA ‘‘ DRUGE OSNOVNE ŠKOLE U KONJICU‘‘  sa predmetom : Nabavka, isporuka i montaža peći na pelet 2 kom EKOLINE  KOVAN 200kW sa svim karakteristikama traženim u Prilogu IX Tenderske dokumentacije označene kao PREDMJER RADOVA NA REKONSTRUKCIJI GRIJANJA „DRUGE…
Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
Na 23. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 05.10.2015.godine, usvojene su sljedeće odluke (izvještaji):
Općinu Konjic posjetili evaluatori GIZ/DCG-a
U ponedjeljak 31.08.2015. godine u prostorijama Općine Konjic održan je sastanak sa predstavnicima Njemačke organizacije za međunarodni razvoj (GIZ) i predstavnicima konsultantske kuće DCG iz Beograda. Cilj posjete bila je evaluacija postojećih općinskih kapaciteta važnih za lokalni i regionalni ekonomski razvoj, kao i kapaciteta za javno-privatni dijalog. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim rezultatima Lokalnog vijeća za konkurentnost Općine Konjic, pokrenutim inicijativama i planiranim aktivnostima na tom polju. Pored ovog sastanka, predstavnici…
Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća
Na 22. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 07.07.2015.godine, usvojene su sljedeće odluke:
Izrada Lokalnog akcionog plana zaštite okoliša (LEAP) Općine Konjic
Dana 11.06.2015. godine sa početkom u 11:00 sati u Sali Općinskog vijeća Konjic održan je prvi sastanak radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana zaštite okoliša (LEAP) za Općinu Konjic. Na sastanku se razgovaralo o postojećem LEAP dokumentu koji je Općina Konjic u okviru CARDS projekta izradila za period 2005-2007., i koji bi mogao poslužiti u pripremi novog akcionog plana zaštite okoliša. Razgovaralo se i o LEAP dokumentima drugih općina, gdje bi…
Pripreme za organizaciju 6. Međunarodnog festivala hrane Konjic ''Food Fest''
U srijedu 03.06.2015. godine, u prostorijama Agencije "PRVI KORAK" d.o.o. održan je radni sastanak za temu organizacije ovogodišnjeg festivala hrane "FOOD FEST".Sastanku su prisustvovali predstavnici Agencije "PRVI KORAK" d.o.o., Općine Konjic i Saveza poljoprivrednih udruženja. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje je potrebno provesti u cilju što uspješnije organizacije FOOD FEST-a.Festival hrane će se održati 07. i 08. oktobra 2015. godine.
Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća
Na 21. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 18.05.2015.godine, usvojene su sljedeće odluke: