02. Izgradnja ambulate u Glavatičevu,

Dom zdravlja i ambulante