06. Rekonstrukcija krova i fasade na Domu zdravlja

Dom zdravlja i ambulante