04. Sanacija elektromreže za sela Jošanica, Prevlje, Turija