12. Izgradnja javne rasvjete u Čelebićima i Lisičićima