09. Obnova Stare kamene ćuprije, doprema kamena iz kamenoloma

Mostovi