17. Izgradnja mosta na rijeci Rakitnici na lokalnom putu Konjic – Dubočani - Prebilje

Mostovi