05. Skeniranje, georeferenciranje i izrada digitalnih katastarskih (skeniranje) i regulacionih planova novog premjera za područje općine Konjic

Planska dokumentacija

  • 1
  • 2