09. Izgradnja PTT mreže za naselje Džanići

PTT mreža