21. Izgradnja spojnog puta za optički kabl

PTT mreža