31. Izgradnja, sanacija i asfaltiranje puta oko Boračkog jezera sa izgradnjom mosta na rijeci Šištici

Putne komunikacije

  • 1
  • 2