06. Izgradnja obaloutvrde Stari Pazar – do Stare Kamene ćuprije