13. Izgradnja pješačke staze i obaloutvrde kod Tekijske džamije