02. Izgradnja Partizanovog igrališta u kompleksu Partizanovo