05. Izgradnja igrališta sa plastičnom travom pored Prve osnovne škole Konjic I i II faza