07. Izgradnja potpornog zida pored Čaršijske džamije

Vjerski objekti