utorak, 14 Novembar 2017 11:25

J A V N I K O N K U R S za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Konjic

Predmet: J A V N I K O N K U R S za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Konjic

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

J A V N I K O N K U R S za prodaju nekretnina u vlasnitvu Opine Konjic.pdf