četvrtak, 21 April 2016 06:27

PONOVNI JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic - MUSALA

PONOVNI JAVNI OGLAS 

za dodjelu u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic-Musala

 

 

 

Više u dokumentu u prilogu