utorak, 04 April 2017 12:01

Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Konjic

PREDMET JAVNOG OGLASA
Predmet javnog oglasa je davanje u zakup na određeno vrijeme, poslovne prostore kojim upravlja i raspolaže Općina Konjic.
Predmet zakupa su prostori koji se nalazi u sklopu Starog mosta u ulici Stara čaršija bb i poslovni prostor u ulici Musala bb.
U zakup se izdaju sljedeći prostori;

 

Redni broj

Opis poslovnog prostora

Površina

Minimalni iznos mjesečne zakupnine bez

PDV-a

1.

Stara Čaršija bb Prostor bro• 2

39,29 m2

196,45 KM

2.

Stara čaršija bb Prostor bro• 4

22,87 m2

114,35 KM

3.

Musala bb, pp broj 4

k.č. 1158/18E-4

49,00 m2

196,00 KMProstori koji su predmet javnog oglasa daju se na korištenje (zakup) na period od 5 (pet) godina, računajući od dana potpisivanja Ugovora između korisnika poslovnog prostora i Općine Konjic, sa mogućnošću produženja u skladu sa Zakonom i Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija općine Konjic.
Korisnik prostora može da izvrši adaptaciju i prilagodbu određenih prostora prema svojim potrebama uz saglasnost vlasnika prostora. Sve navedene troškove adaptacije snosi korisnik prostora. Za navedene prostore, sve zakonske i komunalne obaveze će plaćati korisnik poslovnih prostora.

NAMJENA:
Prostori u ulici Stara čaršija bb (pp br.2 i 4) koji se daju u zakup namijenjeni su za obavljanje starih i tradicionalnih zanata, kućne radinosti, atelje-galerije, turističkih agencija i slične djelatnosti a prostor u ulici Musala bb koji se daje u zakup je namijenjen za obavljanje svih vrsta djelatnosti.

Tekst javnog oglasa pogledajte u prilogu:

javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora