ponedjeljak, 21 Decembar 2015 15:16

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 2388, zvana Đelatina, ukupne površine 1543 m², i to u naravi voćnjak 3. klase, površine 500 m² i voćnjak 4. klase, površine 1043 m²;

sve upisano u ZK uložak 779, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom od 1.500,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.