četvrtak, 24 Novembar 2016 11:42

javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje Selo i to:

* k.č. broj 243/1, zvana Podgajnica, u naravi voćnjak 3. klase, površine 413 m²;

* k.č. broj 243/2, zvana Podgajnica, u naravi voćnjak 3. klase, površine 50 m²;

sve upisano u ZK uložak 479, K.O. Donje Selo, sa cijenom od 8,00 KM/ m², odnosno 3.704,00KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

javni poziv možete pogledati u prilogu:

:javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljista