petak, 09 Decembar 2016 05:13

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

* k.č. broj 2607, zvana Bašča, voćnjak 4. klase, površine 1903 m²;

* k.č. broj 2603/1, zvana Bašča, ukupne površine 2568 m², a koja se sastoji od njive 4. klase površine 1398 m² i njive 5. klase površine 1170 m²;

* k.č. broj 2602, zvana Bašča, voćnjak 4. klase površine 391 m²;

* k.č. broj 2629/1, zvana Polom, ukupne površine 1624 m², a koja se sastoji od livade 3. klase površine 1017 m² i livade 4. klase površine 607 m²;

* k.č. broj 2630/1, zvana Polom, njiva 4. klase površine 1691 m²;

* k.č. broj 2604/1, zvana Bašča, voćnjak 4. klase površine 466 m²;

sve upisano u ZK uložak 835, K.O. Borci, sa cijenom od 4,00 KM/ m².

 

Javni poziv možete pogledati u prilogu:

javni poziv-prodaja poljoprivrednog zemljišta