četvrtak, 12 Januar 2017 06:28

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Galjevo i to:

* k.č. broj 1087/7, zvana Krčina, u naravi pašnjak 4. klase, površine 331 m²;

sve upisano u ZK uložak 209, K.O. Galjevo, sa cijenom od 3.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

Javni poziv mozete pogledati u prilogu:

Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta